image image
VRTIĆ

Informacije

Cenovnik

Vrtić Topolino, smešten je na obroncima Zvezdarske šume u svojevrsnoj oazi mira, tišine i svežeg vazduha, sa čijeg uzvišenja se pruža predivan pogled na Dunav i njegovu okolinu. Sa ograđenim, sigurnim i bezbednim dvorištem koje prekrivaju zelene travnate površine, stabla trešnje, jabuke i lešnika koji prave prirodnu hladovinu, drvenim dvorcem, kućicama za patuljke, toboganima, ljuljaškama i klackalicama, Vrtić „Topolino“ obezbeđuje deci konstantan boravak na svežem vazduhu u prirodnom ambijentu Zvezdarskog parka. Vaspitno obrazovne aktivnosti predviđene Programom rada ustanove, vezane za upoznavanje čovekove životne sredine, biljnog i životinjskog sveta, istraživačke aktivnosti malih ali budućih velikih naučnika, mogu se planirati i realizovati u neposrednoj okolini vrtića. Svakodnevne šetnje uređenim stazama Zvezdarske šume, mogućnost sprovođenja svakodnevnih telesnih vežbi na otvorenom, predstavljaće prioritet u radu sa decom kada je u pitanju podsticanje i praćenje fizičkog i psiho-socijalnog zdravlja dece.

Naš vrtić je klimatizovan, obezbeđen alarmom i video nadzorom koji pokriva najvažnije tačke unutar i izvan vrtića.

Prostor vrtića „Topolino“ u potpunosti je prilagođen dečjim uzrasnim potrebama i interesovanjima i raspolaže kapacitetom za tri uzrasno vaspitne grupe – mešovita jaslena grupa ( 1-3 godine ) odnosno dve mešovite vrtićke grupe ( 3-7 godine ). Prostorije u kojima borave mališani, podeljene su prema centrima interesovanja dece na senzomotorni, istraživački, kreativni, muzički, dramski, imitativni, manipulativno-graditeljski odnosno računarski centar interesovanja. Svi pomenuti centri interesovanja i učenja, opremljeni su najsavremenijim didaktičkim materijalima, edukativnim nastavnim sredstvima i igračkama.

Pažljivo osmišljen enterijer vrtića u kojem dominiraju detalji urađeni od najkvalitetnijeg drveta, terase sa kojih se pruža predivan pogled na Zvezdarsku šumu, Dunav i okolinu, svakako odgovaraju potrebama i ukusu savremenog deteta kao i njihovih roditelja da se razvijaju i napreduju u stimulativnom prostoru i okruženju.

RADNO VREME

Radno vreme vrtića je od 7:00 do 18 časova, svakog radnog dana.

Subota i nedelja su dani predviđeni za planiranje, organizaciju i realizaciju likovnih i muzičkih radionica, sportskih takmičenja i nadmetanja, školice glume, šaha, stranih jezika i još pregršt različitih vaspitno obrazovnih aktivnosti koji povoljno utiču na fizički, psihički i socijalni razvoj dece. Sve pomenute aktivnosti biće osmišljavane u saradnji sa decom i njihovim roditeljima.

VASPITNO-OBRAZOVNI KADAR VRTIĆA „TOPOLINO“

Kako bi se svi naši mališani pravilno razvijali i rasli u skladu sa svojim mogućnostima i kapacitetima, učili i sticali nova znanja, veštine i iskustva, Vrtić „Topolino“ formirao je tim visokoobrazovanih, licenciranih, motivisanih vaspitača, medicinskih sestara, stručnih i spoljnih saradnika. Vaspitno obrazovni kadar Vrtića pažljivo je selektiran na osnovu visokih kriterijuma definisanih za psihofizičke, stručne i iskustvene mogućnosti i kapacitete.

Stručni kadar, permanentnim učenjem i usavršavanjem, kontinuirano prati sve novine u pogledu predškolskog vaspitanja i obrazovanja, stiče nova metodička znanja i veštine u radu sa decom.

Kadrovsku strukturu Vrtića, upotpunjavaju naši spoljni saradnici – profesori razredne nastave, stranih jezika, specijalni edukatori ( logopedi, fizioterapeuti). Planiranje, organizacija i realizacija vaspitno obrazovnog programa Vrtića „Topolino“, koordinirani su i praćeni od strane dečjeg pedagoga, psihologa i defektologa, kroz aktivnu saradnju sa porodicom i zaposlenima u Vrtiću.

Mališani u Ustanovi biće pod redovnim lekarskim nadzorom pedijatra, fizijatra i stomatologa, zaduženih za praćenje fizičkog, telesnog zdravlja dece. Program saradnje sa pomenutim stručnjacima, biće definisan posebnim programom, osmišljenim u saradnji sa roditeljima dece.

U svome vaspitno obrazovnom radu sa decom, naši vaspitači su posvećeni individualnom metodskom, vaspitnom i obrazovnom pristupu svakom detetu u grupi, kao jedinstvenoj i neponovljivoj ličnosti. Naš stručni kadar, nesebično je posvećen radu sa decom sa smetnjama u učenju, razvojnim problemima i poteškoćama kao i radu sa talentovanom i nadarenom decom.

Rast, razvoj i napredovanje svakog deteta u grupi, komtinuirano se prati tokom čitave „školske“ godine i predaje roditeljima u obliku dečjeg portfolia – zbirke dečjih radova.

ISHRANA U VRTIĆU „TOPOLINO“

U Vrtiću „Topolino“, posebna pažnja se posvećuje planiranju ishrane mališana. U saradnji sa stručnjacima u oblasti pravilne ishrane, rasta i razvoja dece predškolskog uzrasta, vrši se izbor hrane, zdravih namirnica i sastavlja energetski balansiran jelovnik, bogat proteinima, zdravim mastima, ugljenim hidratima, vitaminima i mineralima.

Polazeći od činjenice da su alergijske reakcije na alergene hrane relativno česte u dečjem dobu, da najveći broj mališana „odreaguje“ na kravlje mleko, kikiriki, jaja, citrusno voće, jagode, veštačke boje koje se nalaze u raznim sokovima i slatkišima, konzerviranu hranu i aditive, u saradnji sa nutricionistom Vrtića „Topolino“ i roditeljima dece planiraju se posebni jelovnici i način pripreme hrane za mališane koji ispoljavaju bilo kakve alergijske reakcije na hranu.

cenovnik

Vrtic topolino
Vrtić Topolino, smešten je na obroncima Zvezdarske šume u svojevrsnoj oazi mira, tišine i svežeg vazduha, sa čijeg uzvišenja se pruža predivan pogled na Dunav i njegovu okolinu. Sa ograđenim, sigurnim i bezbednim dvorištem koje prekrivaju zelene travnate površine, stabla trešnje, jabuke i lešnika koji prave prirodnu hladovinu, drvenim dvorcem, kućicama za patuljke, toboganima, ljuljaškama i klackalicama, Vrtić „Topolino“ obezbeđuje deci konstantan boravak na svežem vazduhu u prirodnom ambijentu Zvezdarskog parka. Vaspitno obrazovne aktivnosti predviđene Programom rada ustanove, vezane za upoznavanje čovekove životne sredine, biljnog i životinjskog sveta, istraživačke aktivnosti malih ali budućih velikih naučnika, mogu se planirati i realizovati u neposrednoj okolini vrtića. Svakodnevne šetnje uređenim stazama Zvezdarske šume, mogućnost sprovođenja svakodnevnih telesnih vežbi na otvorenom, predstavljaće prioritet u radu sa decom kada je u pitanju podsticanje i praćenje fizičkog i psiho-socijalnog zdravlja dece.

Naš vrtić je klimatizovan, obezbeđen alarmom i video nadzorom koji pokriva najvažnije tačke unutar i izvan vrtića.

Prostor vrtića „Topolino“ u potpunosti je prilagođen dečjim uzrasnim potrebama i interesovanjima i raspolaže kapacitetom za tri uzrasno vaspitne grupe – mešovita jaslenagrupa ( 1-3 godine ) odnosno dve mešovite vrtićke grupe ( 3-7 godine ). Prostorije u kojima borave mališani, podeljene su prema centrima interesovanja dece na senzomotorni, istraživački,kreativni, muzički, dramski, imitativni, manipulativno-graditeljski odnosno računarski centar interesovanja. Svi pomenuti centri interesovanja i učenja, opremljeni su najsavremenijimdidaktičkim materijalima, edukativnim nastavnim sredstvima i igračkama.

Pažljivo osmišljen enterijer vrtića u kojem dominiraju detalji urađeni od najkvalitetnijeg drveta, terase sa kojih se pruža predivan pogled na Zvezdarsku šumu, Dunav i okolinu, svakako odgovaraju potrebama i ukusu savremenog deteta kao i njihovih roditelja da se razvijaju i napreduju u stimulativnom prostoru i okruženju.

Radno vreme

Radno vreme vrtića je od 7:00 do 18 časova, svakog radnog dana.

Subota i nedelja su dani predviđeni za planiranje, organizaciju i realizaciju likovnih i muzičkih radionica, sportskih takmičenja i nadmetanja, školice glume, šaha, stranih jezika i još pregršt različitih vaspitno obrazovnih aktivnosti koji povoljno utiču na fizički, psihički i socijalni razvoj dece. Sve pomenute aktivnosti biće osmišljavane u saradnji sa decom i njihovim roditeljima.

Plan i program

PREDŠKOLSKI PROGRAM USTANOVE

Osnovna polazišta za izradu Predškolskog programa Vrtića „Topolino“ predstavljaju Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, Zakon o predškolskom vaspitanju i obrazovanju, Opšte osnove predškolskog programa.

Prilikom struktuiranja Programa rada Vrtića, osnovni akcenat stavljen je na:

 • ● Shvatanje deteta kao jedinstvenog, neponovljivog i celovitog bića koje zahteva individualizovan pristup u vaspitanju i obrazovanju.
 • ● Kontinuirano stvaranje optimalnih uslova i podsticaja za razvoj ličnih kapaciteta, potencijala svakog deteta ponaosob.
 • ● Shvatanje vaspitanja i obrazovanja kao permanentnog procesa, koji zahteva kreiranje povoljne vaspitne, fizičke i socijalne sredine kao i poštovanje ličnosti deteta.
 • ● Poštovanje prava svakog deteta na vaspitanje i obrazovanje, građenje partnerskog odnosa sa porodicom, lokalnom i širom društvenom zajednicom.
 • ● Negovanje igre kao autentičnog načina učenja dece predškolskog uzrasta.

Organizacija vaspitno- obrazovanog rada

Boravak dece u Predškolskoj ustanovi „Topolino“ biće organizovan u skladu sa potrebama deteta, odnosno potrebama porodice za organizovanom negom, podizanjem, vaspitanjem i obrazovanjem njihove dece.

Osnove programa predškolskog vaspitanja i obrazovanja za ovaj uzrast razrađene su u dva modela: model A i model B.

Vaspitno-obrazovni rad u skladu sa Statutom dečijeg vrtića „Topolino“ odvija se na srpskom jeziku.

Oblici rada

Ustanova organizuje celodnevni boravak za decu uzrasta od 12 meseci do polaska u školu kao i Pripremni predškolski program.

Vaspitno-obrazovni rad sa decom organizuje se u vaspitnim grupama, koje suformirane za decu istog ili različitog uzrasta.

Vaspitno obrazovni rad u Vrtiću „Topolino“ organizovan je kroz:

 • ● obuhvat dece od 1 do 3 godine starosti u jaslenim celodnevnim grupama
 • ● obuhvat dece od 3 do 5,5 godina u obdanišnim celodnevnim grupama
 • ● obuhvat dece od 5,5 do 6,5 godina u okviru obaveznog pripremnog predškolskog programa u celodnevnom boravku

Program celodnevnog boravka realizuju medicinske sestre - vaspitači (rad sa decom do 3 godine) i vaspitači (rad sa decom od 3 godine do polaska u školu).

U okviru Predškolskog programa rada Vrtića a u skladu sa potrebama korisnika naših usluga, mogu se planirati, organizovati i realizovati posebni - specijalizovani programi rada sa decom.

Osnovni ciljevi u ostvarivanju nege i vaspitanja dece uzrasta do 3 godine

Kao osnovne ciljeve u radu sa decom u jaslenim grupama definisali smo:

 • ● Podsticanje svih aspekata psihofizičkog razvoja deteta
 • ● Unapređivanje kvaliteta nege i preventivno zdravstvene zaštite dece
 • ● Jačanje profesionalne i timske komunikacije i negovanje partnerskog odnosa sa roditeljima
 • ● Bogaćenje ranog iskustva deteta
 • ● Stvaranje, održavanje i oplemenjivanje socio-emocionalne i fizičke sredine za igru, učenje i pravilan razvoj dece
 • ● Podsticanje i razvoj govornih sposobnosti i veština kao i bogaćenje rečnika dece

Program vaspitanja i obrazovanja dece uzrasta od tri godine do uključivanja u pripremni predškolski program

U skladu sa humanističkim shvatanjem deteta, njegovog fizičkog i duhovnog razvoja, program vaspitanja i obrazovanja dece od 3 godine do uključivanja u program pripreme za školu biće usmeren ka podsticanju očuvanju, oplemenjivanju spontanih stvaralačkih mogućnosti svakog deteta ponaosob.

Posebno će se negovati rad u malim grupama u kojima će deca više moći da sarađuju, upoznaju sebe i druge, samostalno dolaze do zaključaka, istražuju i eksperimentišu, uspostavljaju prve socijalne odnose.Stvaraće se uslovi za interakciju dece svih uzrasta.

Aktivnosti predviđene predškolskim programom povezane su sa tematskim programskim konceptima godišnjeg akcionog plana.Teme su integrisane u celokupan vaspitno obrazovani rad i predstavljaju zaštitni znak Vrtića.

Kao osnovna polazišta u radu sa decom uzrasta od tri godine do polaska u školu definisali smo sledeće:

 • • Vežbanje i demonstriranje kooperacije, kao jednog od osnovnih razloga socijalnog ponašanja
 • • Upoznavanje i razumevanje pravila ponašanja i ophođenja u grupi i sredini u kojoj dete živi i izgrađuje elementarne moralne norme
 • • Proširivanje ličnog iskustva deteta odnosno produbljivanje razumevanja društvene i kulturne stvarnosti
 • • Otkrivanje i upoznavanje svojstva i odlika predmeta i pojava u detetovoj okolini na osnovu sopstvene aktivnosti
 • • Razvijanje intelektualne samostalnosti kroz samostalno iznošenje ideja, učenja i zaključivanja putem pokušaja i pogreški
 • ● Stvaranje brižljive zajednice za učenje
 • ● Razvijanje i negovanje kohezivnosti grupe i izlaženje u susret individualnim potrebama svakog deteta
 • ● Obezbeđivanje kontinuiteta u razvoju i učenju

Pripremni predškolski program

Pripremni predškolski program dečjeg vrtića „Topolino“ je sastavni deo Programa vaspitanja i obrazovanja i kao takav čini kontinuiranu i integrisanu celinu. Programom vaspitanja i obrazovanja dece u godini pred polazak u školu želi se ukazati na značaj spremnosti/gotovosti deteta za polazak u školu. Ta spremnost podrazumeva:

 • ● fizičku ( telesni i psihomotorni razvoj deteta )
 • ● intelektualnu ( razvoj mišljenja, govora, pamćenja )
 • ● socio-emocionalnu ( razvijanje radoznalosti, snalažljivosti, samopouzdanja ) i
 • ● motivacionu spremnost ( razvijanje zainteresovanosti za učenje, saznavanjem, istraživanjem, zaključivanjem )

Primarni zadatak vaspitača i roditelja je da u razvijanju pripremnog predškolskog programa prepoznaju raznolikost svakog deteta ponaosob kao mogućnost više. Odrasli treba da omoguće detetu da kroz igru i aktivnost artikuliše svoje sposobnosti: u govoru, drami, ritmu, plesu, crtanju, vajanju, grafici, humoru, ”oživljavanju” svakodnevnih stvari kroz dramski izraz i sl....

Veoma je važno da imamo u vidu da se u periodu između 6 i 7 godine života deteta, uporedo sa razvojem inteligencije na drugoj strani javlja nagli pad emocionalnih i društvenih veština, kao što su: kontrolisanje temperamenta, izražavanje i razumevanje osećanja kako sopstvenih, tako i drugih ljudi, samostalnosti, prilagodljivosti, sposobnosti rešavanja problema razgovorom, ljubaznošću uz poštovanje druge osobe. S obzirom da ove veštine nisu toliko genetski opterećene odrasli ima šansu da na njih deluju i koriguju ih u pravom momentu.

Najvažniji i osnovni oblik učenja i komuniciranja dece na ovom uzrastu je igra, koja na izbalansiran način pospešuje emocionalne, psihomotorne, intelektualne i socijalne snage i sposobnosti dece.

Dete integrisano u grupu vršnjaka povećava i usavršava svoja iskustva i učenja, suočava se sa novim realnostima i kultiviše pozitivna svojstva svoje ličnosti što mu omogućava da slobodnije i lakše doživi buduću školsku realnost..

U dečjem vrtiću PU „Topolino“ program nastoji da kod dece stvori iskustvo koje podstiče razvoj u punom potencijalu. Ne postoje dva ista petogodišnjaka.Deca napreduju i uče različitim tempom.

Okruženje dečjeg vrtića je pogodno za fizički razvoj i dobrobit dece i pruža mogućnosti da dete razvija finu i krupnu-motoričku kontrolu, koordinaciju i osećaj za ritam.Uz to, pruža mogućnost da deca uživaju učestvujući u fizičkim aktivnosti i da se upoznaju sa pravilima različitih sportskih igara.

POSEBNI PROGRAMI

Dečji vrtić PU„Topolino“ realizovaće i posebne programe vaspitno obrazovanog rada koji uvažavaju potrebe dece i porodice.

Programi i oblici rada donose se na godišnjem nivou, na osnovu ispitanih potreba dece i roditelja.

Prikaz posebnih programa u dečjem vrtiću PU„Topolino“:

 • - Likovna radionica
 • - Sportska radionica
 • - Program učenja engleskog jezika
 • - Program rekreativnog boravka dece
 • - Muzička radionica
Kutak za roditelje

lorem ipsum

Vaspitno obrazovani kadar

Kako bi se svi naši mališani pravilno razvijali i rasli u skladu sa svojim mogućnostima i kapacitetima, učili i sticali nova znanja, veštine i iskustva, Vrtić „Topolino“ formirao je tim visokoobrazovanih, licenciranih, motivisanih vaspitača, medicinskih sestara, stručnih i spoljnih saradnika. Vaspitno obrazovni kadar Vrtića pažljivo je selektiran na osnovu visokih kriterijuma definisanih za psihofizičke, stručne i iskustvene mogućnosti i kapacitete.

Stručni kadar, permanentnim učenjem i usavršavanjem, kontinuirano prati sve novine u pogledu predškolskog vaspitanja i obrazovanja, stiče nova metodička znanja i veštine u radu sa decom.

Kadrovsku strukturu Vrtića, upotpunjavaju naši spoljni saradnici – profesori razredne nastave, stranih jezika, specijalni edukatori ( logopedi, fizioterapeuti). Planiranje, organizacija i realizacija vaspitno obrazovnog programa Vrtića „Topolino“, koordinirani su i praćeni od strane dečjeg pedagoga, psihologa i defektologa, kroz aktivnu saradnju sa porodicom i zaposlenima u Vrtiću.

Mališani u Ustanovi biće pod redovnim lekarskim nadzorom pedijatra, fizijatra i stomatologa, zaduženih za praćenje fizičkog, telesnog zdravlja dece. Program saradnje sa pomenutim stručnjacima, biće definisan posebnim programom, osmišljenim u saradnji sa roditeljima dece.

U svome vaspitno obrazovnom radu sa decom, naši vaspitači su posvećeni individualnom metodskom, vaspitnom i obrazovnom pristupu svakom detetu u grupi, kao jedinstvenoj i neponovljivoj ličnosti. Naš stručni kadar, nesebično je posvećen radu sa decom sa smetnjama u učenju, razvojnim problemima i poteškoćama kao i radu sa talentovanom i nadarenom decom.

Rast, razvoj i napredovanje svakog deteta u grupi, komtinuirano se prati tokom čitave „školske“ godine i predaje roditeljima u obliku dečjeg portfolia – zbirke dečjih radova.

ISHRANA U VRTIĆU „TOPOLINO“

U Vrtiću „Topolino“, posebna pažnja se posvećuje planiranju ishrane mališana. U saradnji sa stručnjacima u oblasti pravilne ishrane, rasta i razvoja dece predškolskog uzrasta, vrši se izbor hrane, zdravih namirnica i sastavlja energetski balansiran jelovnik, bogat proteinima, zdravim mastima, ugljenim hidratima, vitaminima i mineralima.

Polazeći od činjenice da su alergijske reakcije na alergene hrane relativno česte u dečjem dobu, da najveći broj mališana „odreaguje“ na kravlje mleko, kikiriki, jaja, citrusno voće, jagode, veštačke boje koje se nalaze u raznim sokovima i slatkišima, konzerviranu hranu i aditive, u saradnji sa nutricionistom Vrtića „Topolino“ i roditeljima dece planiraju se posebni jelovnici i način pripreme hrane za mališane koji ispoljavaju bilo kakve alergijske reakcije na hranu.

image
image

OKRUŽENJE

Vrtić na obroncima Zvezdarske šume, sa pogledom na Dunav i njegovu okolinu. Zelene travnate površine, stabla trešnje, jabuke i lešnika koji prave prirodnu hladovinu, drveni dvorac, kućice za patuljke, tobogani, ljuljaške, klackalice…

image

SIGURNOST

Ograđeno, sigurno i bezbedno dvorište. Klimatizovan objekat, obezbeđen alarmom, pokriven video nadzorom koji obuhvata najvažnije tačke unutar i izvan vrtića.

image

VASPITNO OBRAZOVNE AKTIVNOSTI

Program rada ustanove podrazumeva upoznavanje čovekove životne sredine, biljnog i životinjskog sveta, šetnje uređenim stazama Zvezdarske šume kao i mogućnost sprovođenja telesnih vežbi na otvorenom, podsticanje i praćenje fizičkog i psiho-socijalnog zdravlja dece.

image

RAZLIČITE UZRASNE GRUPE

Prostor vrtića „Topolino“ u potpunosti je prilagođen različitim dečjim uzrasnim potrebama za tri uzrasno vaspitne grupe – mešovita jaslena grupa ( 1-3 godine ), kao i dve mešovite vrtićke grupe ( 3-7 godine ).

image

DEČIJI KABINETI

Prostorije u kojima borave mališani, podeljene su prema centrima interesovanja dece na senzomotorni, istraživački, kreativni, muzički, dramski, imitativni, manipulativno-graditeljski odnosno računarski centar interesovanja. Svi su opremljeni najsavremenijim didaktičkim materijalima, edukativnim nastavnim sredstvima i igračkama.

Upoznajte nase vaspitače